Menü
Paketlerimiz
İş Sürekliliği Politikamız

İş Sürekliliği Politikamız

Gerasky İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikasının amacı, Gerasky  kaynakları, müşterileri ve çalışanları için güvenli ortam oluşturmak, olağanüstü durumlara hazır olmak, olay anında ve sonrasında ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardının gereklerine ve yasal düzenlemelere göre belirlediği kapsam ve hedefler çerçevesinde, kritik bilgi varlıkları ve hizmetlerini destekleyen süreçleri Risk ve İş-Etki Analizi sonuçlarında öngörülenden daha uzun süre kesintiye uğramasına neden olan olaylar veya kriz durumunda, kritik faaliyetlerinin planlanan biçimde sürdürülmesini ve zamanında kurtarılmasını, planlı biçimde normal duruma dönülmesini sağlamaktır.

Şirketimiz, olağanüstü durumlar nedeniyle oluşabilecek kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve saygınlık zararlarını önlemek, aynı zamanda uluslararası standartları, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemini planmış ve kurmuştur. Bu kapsamda uygulanabilir iş sürekliliği hedefleri ile süreçlerini sürekli gözden geçirerek, güncelleyerek iş sürekliliğini sağlamaktadır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemini uyguladığımız diğer tüm yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve entegre şekilde yöneterek, sektördeki lider duruşumuzu bu açıdan da sergileriz.

Gerasky İSYS politikasının başlıca hedefleri şunlardır:

  • İSYS için uygun yönetim ve organizasyon yapısının kurulması
  • Gerasky ait bilişim sistemlerinin kesintisiz, erişilebilir olması hedeflemektedir.
  • Acil ve olağanüstü durumlar sonrasında normal hizmet seviyesine, öngörülen sürelerde dönebilmek.
  • Yasal gereksinimler doğrultusunda işleyen, ilgili standartlarla uyumlu bir İSYS kurulmasını taahhüt etmek.
  • Acil ve olağanüstü durumlarda Gerasky saygınlığına zarar gelmesini önlemek.
  • Acil ve olağanüstü durumlarda Gerasky uğrayabileceği finansal kayıpları minimize etmek.